25 april Boekpresentatie ‘De verdachte in de ketens’ (tijdens de Brede Bestuurdersbijeenkomst)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum

Wim Borst, adviseur keteninformatisering strafrechtketen, presenteerde tijdens de Brede Bestuurdersbijeenkomst op 25 april 2019 zijn boek ‘De verdachte in de ketens’. Hij overhandigde een exemplaar van zijn boek aan Erik Akerboom, korpschef van de politie.

Beeld: ©Directie Strafrechtketen / Valerie Kuypers
Wim Borst overhandigt zijn boek ‘De verdachte in de ketens’ aan Erik Akerboom

‘Inspirerend, rijk en uiterst verhelderend’, luidt de achterflaprecensie van Corien Prins, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Prins raadt de aanwezigen in de zaal het boek van harte aan. ‘De verdachte in de ketens’ gaat over de potentie van digitale verbinding, voor het netwerk van organisaties en mensen. Waarop moeten we letten en wat betekent digitalisering voor ons dagelijks werk?

Beeld: ©Directie Strafrechtketen / Valerie Kuypers
Corien Prins, voorzitter van de WRR en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg

Ook gaat het over risico’s – bij digitalisering kunnen dingen fout gaan – en over verantwoordelijkheid nemen. Prins: ‘In een netwerk of keten is het makkelijk om verantwoordelijkheden van je af te schuiven, of te zeggen: “Ja, maar.”’ Wat Prins betreft is de belangrijkste les uit dit boek dat wanneer de kwaliteit van gegevens onder druk staat, de democratische rechtsstaat óók onder druk staat.

Het AVG-spook

Na Prins schuift er een panel aan dat het boek aanbeveelt. Sjaak Pouw, officier van justitie Team FAST NL, vindt het boek interessant voor wetenschappers, juristen en mensen van de werkvloer. ‘Het daagt uit om de mogelijkheden van gegevensbescherming te benutten en maakt korte metten met het AVG-spook. Door dit boek weet ik dat de AVG niet van toepassing is op de strafrechtketen!’ Pouw wil van de schrijver weten of gegevensbescherming vooral een onderwerp is voor beleidsmedewerkers. Borst: ‘Ooit zei een leidinggevende: “voor zaken over privacy hebben we juristen.” Maar privacy en gegevensbescherming is iets van de hele business, het is immers noodzakelijk om je af te vragen welke informatie je nodig hebt voor je proces.’

Beeld: ©Directie Strafrechtketen / Valerie Kuypers
Ralf van der Pijl, ketenmarinier Ketenpact Oost-Brabant (links) en Ruud Staijen, programmadirecteur forensische opsporing politie (midden)

Ruud Staijen, programmadirecteur forensische opsporing politie, vraagt of Borst nog een les heeft voor het OM en het NFI. Borst is van mening dat de rechtstaat is verankerd in de keten. ‘Maar we raken verstrikt in het netwerk. Naar mijn mening veroorzaakt een netwerk chaos.’

Borst: ‘Digitalisering gaat de doorlooptijden niet verminderen’

Ralf van der Pijl, ketenmarinier van het Ketenpact Oost-Brabant is blij met de heldere uiteenzetting van het verschil tussen ketens en netwerken. Van der Pijl vraagt zich af waarom de schrijver stelt dat digitalisering de doorlooptijden niet gaat verminderen. Volgens Borst bestaan doorlooptijden uit echte bewerkingstijd, de tijd dat iemand feitelijk met het dossier bezig is, transporttijd en wachttijd. ‘Bij een doorlooptijd van 9 maanden bestaat de wachttijd uit 8,5 maand. Je kunt de bewerkingstijd en transporttijd verkorten door digitalisering, maar op de totale doorlooptijd heeft dat niet zo’n groot effect.’

Tot slot ontvangen alle aanwezigen 2 exemplaren van het boek: 1 voor zichzelf en 1 om weg te geven aan een ketencollega. Wilt u het boek ook? Dan kunt u het boek ‘De verdachte in de ketens’ downloaden.

Beeld: ©Directie Strafrechtketen / Valerie Kuypers
Alle aanwezigen ontvangen 2 exemplaren van het boek ‘De verdachte in de ketens’