12 juni Tour van Verbinding - Regio Oost

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
PEC/Lumen, Stadionplein 20, Zwolle

Kun jij het nog alleen? Dat is de centrale vraag tijdens de Tour van Verbinding, een serie van 4 tourdagen die JenV Verandert in juni en oktober door heel Nederland organiseert. De eerste vond woensdag 12 juni 2019 plaats in Zwolle.

Workshops

Een kleine 100 deelnemers en workshoppresentatoren hadden de weg naar Zwolle gevonden. Na de opening viel de groep deelnemers uiteen in kleinere gezelschappen voor het volgen van workshops. Die waren ieder georganiseerd door (een combinatie van) JenV-organisaties. Zo organiseerde de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de gemeente Zwolle een workshop over de verwarring rond verwarde personen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wierp zijn licht op scenariodenken en plannen. En de Raad voor de Kinderbescherming sneed de voors en tegens aan van het werken met zelforganiserende teams. Veel lof was er voor de workshop over media en meningen, met een prachtig digitaal speelbord, en voor de workshop van Humanitas, politie en reclassering.

Aan het einde van de middag, na de tweede workshopronde, was er een afsluitend drankje voor iedereen. Dagvoorzitter Jacqueline Kuyvenhoven, programmadirecteur JenV Verandert, sprak haar dank uit. En de belangrijkste lessen kwamen direct voorbij in een korte presentatie. Het was een leerzame dag waar de basis werd gelegd voor nog meer gezamenlijke oplossingen en onderlinge contacten in de toekomst.

Dagvoorzitter Jacqueline Kuyvenhoven:

We kunnen het niet meer alleen, en we dóen het ook niet meer alleen. Vandaag inspireerden we elkaar nog net dat stapje verder te zetten bij het samenwerken.

Tour van Verbinding wordt vervolgd

De Tour van Verbinding vervolgt de weg richting Eindhoven (19 juni), Den Haag (25 juni) en Leeuwarden (9 oktober).