19 juni Tour van Verbinding - Regio Zuid

Activiteitendata
Apparatenfabriek, Torenallee 24, Eindhoven

Op 19 juni 2019 vindt de Tour van Verbinding, Regio Zuid, plaats in Eindhoven.

Deze dag wordt georganiseerd door medewerkers van het ministerie van  Justitie en Veiligheid in de regio. Met elkaar maken zij een mooi programma dat uitdaagt mee te denken en te doen in het samen werken aan veiligheid. De Tour van Verbinding staat open voor alle professionals in de strafrechtketen.

Aanmelden

Aanmelden voor de Tour van Verbinding kan via: TourvanVerbinding@minjenv.nl. Vermeld in de mail de gewenste dag, uw naam en de organisatie waarvoor u werkt. Medewerkers van justitie-organisaties kunnen zich ook aanmelden via JenV Connect.