19 juni Tour van Verbinding - Regio Zuid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Apparatenfabriek, Torenallee 24, Eindhoven

Op 19 juni 2019 vond in Eindhoven de tweede Tour van Verbinding-dag plaats, met als centrale vraag ‘Kun jij het nog alleen?’. ‘Nee,’ was het antwoord, ‘en dat hoeft ook niet!’ Deelnemers gingen aan de hand van 8 workshops met elkaar op zoek naar manieren om de samenwerking tussen (JenV-)organisaties en partners nóg breder en intensiever te maken.

De opening werd geleid door Jacqueline Kuyvenhoven, dagvoorzitter en programma-directeur JenV Verandert. Gerco Schep, bestuurder van stichting Oosterpoort, speelde ook een belangrijke rol. Hij raakte een gevoelige snaar met zijn praktijk-voorbeeld over een meisje dat van haar 6e tot haar 18e op de radar was van Jeugdzorg. Op haar 18e moest Jeugdzorg haar loslaten. Sinds 2015 vallen jongeren ouder dan 18 namelijk niet meer onder Jeugdzorg. Nu is ze 20, zonder een vaste woon- of verblijfplaats en werkt ze voor een loverboy...

Veel aandacht voor jongeren in de workshops

Ook in de workshops tijdens de rest van de ochtend kwamen regelmatig zorgen over jongeren aan bod. Hoe raken zij op het criminele pad? En wat kan in de keten en met de partners worden gedaan om dat te voorkomen?

Ondermijning

In de workshop over ondermijning, georganiseerd door de politie samen met de gemeente Tilburg, ging het bijvoorbeeld veel over jongeren. En om het sneller signaleren van verdachte praktijken. Juist door goed samen te werken tussen organisaties. En door jongeren al tijdens hun opleiding attent te maken op de gevaren van het criminele circuit, is veel ellende te voorkomen.

Leren van andermans fouten

De workshop van de Dienst Justitiële Inrichtingen, de gemeente Tilburg en de reclassering in samenwerking met stichting Surant was in het kader van jeugd iets bijbrengen ook leerzaam. 2 heren die destijds wél aan de verleiding van het grote geld bezweken en daarvoor de gevangenis in draaiden, vertelden hoe dat verliep. En hoe ze de kennis van nu inzetten om jongeren te helpen het juiste te doen.

Workshops tijdens de middag

Tijdens de middagronde waren er opnieuw workshops. Deelnemers verdiepten zich bijvoorbeeld in de vraag of cultuur bepalend is (of moet zijn) bij het benaderen van mensen. Een workshop van de IND over handhaving zoomde vooral in op het uitwisselen van informatie tussen JenV-organisaties.

Verbinding gevonden

Na afloop van de 2e workshopronde sprak dagvoorzitter Jacqueline Kuyvenhoven haar dank uit voor de aanwezigheid en inzet. Er bleken meteen veel concrete afspraken te zijn gemaakt. De politie zocht voor een casus waar zij aan werkt bijvoorbeeld direct de samenwerking met stichting Oosterpoort.

De Tour van Verbinding vervolgt de weg richting Den Haag (25 juni) en Leeuwarden (9 oktober).