25 juni Tour van Verbinding - Regio West

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Igluu, Louis Couperusplein 2, Den Haag

Op 25 juni 2019 vond in Den Haag de derde Tour van Verbindingsdag plaats. Na het openingswoord vertelden 2 politiemensen over hun dagelijkse strijd tegen de professioneel georganiseerde misdaad. Ze zochten tijdens hun presentatie meteen de samenwerking met partners. Met hun vraag om mee te denken over waar nog kansen liggen was de toon gezet: samenwerking door verbinden.

Workshops

Na de opening vertrokken de deelnemers naar een van de 8 workshops. Eén van de thema's was de samenwerking als professional met mensen uit allerlei culturen. Een andere workshop ging over werken in zelforganiserende teams bij de Raad voor de Kinderbescherming, met als streven dat er meer tijd overblijft voor het kind. In een workshop van de Dienst Justitiële Inrichtingen en de reclassering vertelden 2 mannen die ooit in de gevangenis waren beland over hun leven vóór, tijdens en na detentie.

Identiteit (on)bekend

Ook werd een workshop gegeven door een gecombineerd team van onder andere IND, politie, Marechaussee, gemeente Den Haag en de Justitiële Informatiedienst. Deze partijen vertelden eerst over hun taken bij het verstrekken van identiteitsdocumenten of de controle daarvan. Daarna volgde een rollenspel over een vreemdeling die in Nederland asiel aanvraagt.

Bij welke organisaties komt deze persoon terecht en welke vragen stellen ze daar? En wat gebeurt er als dezelfde persoon enkele maanden later ineens opduikt op Schiphol met een valse Franse verblijfsvergunning en beweert heel iemand anders te zijn? Het werd duidelijk hoeveel instanties en personen bij de afhandeling van een dergelijk traject betrokken zijn, over welke instrumenten zij beschikken en vooral: waar nog kansen liggen voor verbetering en verbinding.

Dankzij de interactieve aanpak in alle workshops kon iedereen vanuit zijn of haar expertise een bijdrage leveren aan het gesprek. Zo werden meteen bruggen geslagen voor toekomstige samenwerking.

Workshops tijdens de middag

Tijdens de middagronde bezochten alle deelnemers weer een workshop. Bijvoorbeeld de workshop over het omgaan met de media in een wereld vol meningen. Ook was er een interactieve sessie van het COA over scenariodenken en plannen, waar bleek dat 'regeren' vaak draait om vooruitzien.

Afsluiting

Jacqueline Kuyvenhoven, programmadirecteur JenV Verandert, sprak aan het eind van de dag haar dank uit voor ieders bijdrage. Net als de vorige dagen in Zwolle en Eindhoven waren er mooie gesprekken en werd de basis gelegd voor nog meer gezamenlijke oplossingen en intensievere contacten in de toekomst.

De Tour van Verbinding vervolgt de weg richting Leeuwarden (9 oktober).