25 juli Overleg Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)

Activiteitendata

Op 25 juli 2019 vindt het overleg plaats van de Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS).