29 augustus Overleg Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)

Activiteitendata

Op 29 augustus 2019 vindt het overleg plaats van de Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS).