26 september Bestuurlijk Ketenberaad plus (BKB plus)

Activiteitendata

Op 26 september 2019 vindt het Bestuurlijk Ketenberaad plus (BKB plus) plaats. Het BKB wordt versterkt met de Koninklijke Marechaussee, Nederlandse orde van advocaten en het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten.