03 oktober Overleg Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)

Activiteitendata

Op 3 oktober 2019 vindt het overleg plaats van de Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS).