31 oktober Overleg Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)

Activiteitendata

Op 31 oktober 2019 vindt het overleg plaats van de Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS).