13 november Opdrachtgeversberaad (OGB)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

Op 13 november 2019 vindt het Opdrachtgeversberaad (OGB) plaats.

Het OGB is de opdrachtgever van de programmadirecteur digitalisering strafrechtketen. Dit beraad wordt grotendeels gevormd door de bestuurlijke CIO’s van de ketenorganisaties en de directeur van de Directie Strafrechtketen (DSK).

Elke tweede woensdag van de maand vindt er inhoudelijk thematisch overleg plaats. Elke laatste woensdag van de maand staat het OGB in het teken van de programmarapportage en control.