28 november Overleg Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS)

Activiteitendata

Op 28 november 2019 vindt het overleg plaats van de Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (KIS).