13 februari Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

Op 13 februari 2020 komt de Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen bijeen.