12 maart Overleg Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

Op 12 maart 2020 vindt het overleg plaats van de Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen.