11 juni Overleg Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

Op 11 juni 2020 vindt het overleg plaats van de Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen.