09 juli Overleg Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
NL

Op 9 juli 2020 vindt het overleg plaats van de Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen.