08 oktober Overleg Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -

Op 8 oktober 2020 vindt het overleg plaats van de Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen.