Magazines in de strafrechtketen

Hier vindt u links naar diverse magazines en nieuwsbrieven van partners in de strafrechtketen.

Beeld: ©Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJIzien

DJIzien is een uitgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het magazine verschijnt 3x per jaar.

Beeld: ©GGZ Nederland

GGZ Uitgelicht

GGZ Uitgelicht is een uitgave van GGZ Nederland.

Beeld: ©Landelijk Parket - Openbaar Ministerie

InZicht

InZicht is het online magazine van het Landelijk Parket en richt zich op ondermijnende criminaliteit. Het magazine geeft een beeld van hoe het OM georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit bestrijdt. Het magazine verschijnt ongeveer 3 keer per jaar.

Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

JenV Magazine

JenV Magazine is een uitgave van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het magazine verschijnt 6 keer per jaar.

Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Justitie en Veiligheid Bulletin

Het Justitie en Veiligheid Bulletin is een nieuwsbrief van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor professionals die werken aan een rechtvaardig, veilig Nederland. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Beeld: ©Justitiële Informatiedienst

Justitiële Informatiedienst Informeert

De nieuwsbrief Justitiële Informatiedienst Informeert is een uitgave van de Justitiële Informatiedienst. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.

Beeld: ©Leger des Heils

Kans magazine

Kans is een uitgave van het Leger des Heils. Het magazine verschijnt 3 keer per jaar.

Beeld: ©Koninklijke Marechaussee

KMarMagazine

KMarMagazine is een uitgave van de Koninklijke Marechaussee. Het magazine verschijnt 10 keer per jaar (+ extra edities).

Beeld: ©Perspectief Herstelbemiddeling

MetPerspectief

MetPerspectief is een uitgave van Perspectief Herstelbemiddeling. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.

Beeld: ©de Rechtspraak

Nieuwsbrief van de Rechtspraak

Elke week verschijnt de nieuwsbrief van de Rechtspraak met daarin het belangrijkste rechtspraaknieuws. Inschrijven voor deze nieuwsbrief is ook mogelijk.

Beeld: ©Bureau Regioburgemeesters

Nieuwsbrief Regioburgemeesters

Namens de regioburgemeesters wordt de Nieuwsbrief Regioburgemeesters uitgebracht. Deze nieuwsbrief sluit zoveel mogelijk aan op het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP). De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 5 keer per jaar.

Beeld: ©Openbaar Ministerie

Nieuwsbrief Straf met Zorg

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het programma 'Straf met Zorg' van het Openbaar Ministerie. In dit programma staan verdachten en daders met multiproblematiek centraal. Lees de eerste editie van de nieuwsbrief Straf met Zorg. Via het menu zijn ook de daaropvolgende edities te vinden.

Beeld: ©Openbaar Ministerie

Opportuun

Opportuun is een uitgave van het Openbaar Ministerie. Het magazine verschijnt 6 keer per jaar.

Beeld: ©Raad voor de rechtspraak

Rechtspraak

Rechtspraak is een uitgave van de Raad voor de rechtspraak. Rechtspraak richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in rechtspraak. Het magazine verschijnt 4 keer per jaar.

Beeld: ©Nederlands Forensisch Instituut

@NFI

@NFI is een uitgave van het Nederlands Forensisch Instituut. In het magazine is te lezen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van forensisch onderzoek en forensische wetenschap. Het magazine verschijnt maandelijks.