Magazines in de strafrechtketen

Hier vindt u links naar diverse magazines en nieuwsbrieven van partners in de strafrechtketen.

DJIzien

DJIzien is een uitgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het magazine verschijnt 3x per jaar.

GGZ Uitgelicht

GGZ Uitgelicht is een uitgave van GGZ Nederland.

JenV Magazine

JenV Magazine is een uitgave van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het magazine verschijnt 6 keer per jaar.

Justitiële Informatiedienst Informeert

De nieuwsbrief Justitiële Informatiedienst Informeert is een uitgave van de Justitiële Informatiedienst. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.

Kans magazine

Kans is een uitgave van het Leger des Heils. Het magazine verschijnt 3 keer per jaar.

KMarMagazine

KMarMagazine is een uitgave van de Koninklijke Marechaussee. Het magazine verschijnt 10 keer per jaar (+ extra edities).

MetPerspectief

MetPerspectief is een uitgave van Perspectief Herstelbemiddeling. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.

Nieuwsbrief van de Rechtspraak

Elke week verschijnt de nieuwsbrief van de Rechtspraak met daarin het belangrijkste rechtspraaknieuws. Inschrijven voor deze nieuwsbrief is ook mogelijk.

Nieuwsbrief Regioburgemeesters

Namens de regioburgemeesters wordt de Nieuwsbrief Regioburgemeesters uitgebracht. Deze nieuwsbrief sluit zoveel mogelijk aan op het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP). De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 5 keer per jaar.

Opportuun

Opportuun is een uitgave van het Openbaar Ministerie. Het magazine verschijnt 6 keer per jaar.

Rechtspraak

Rechtspraak is een uitgave van de Raad voor de rechtspraak. Het magazine verschijnt 4 keer per jaar. Rechtspraak richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in rechtspraak.

Straf! Magazine (archief)

Straf! was een uitgave van diverse partners in de strafrechtketen. Er zijn 8 edities van het magazine verschenen. Het magazine bevat verhalen uit de strafrechtketen.