Advocaten krijgen beschikking over digitale strafdossiers

Uiterlijk 1 januari 2015 hebben advocaten door heel Nederland de mogelijkheid strafdossiers digitaal te downloaden via www.rechtspraak.nl. Dat hebben de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Orde van Advocaten en het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst bij het Parket-Generaal in Den Haag. De bijeenkomst – waarbij minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het startsein gaf voor de landelijke introductie van het advocatenportaal - markeerde de succesvolle afsluiting van een proefperiode waarin advocaten uit Den Haag en Midden-Nederland het zogeheten ‘digitale advocatenloket’ hebben uitgeprobeerd.

Rechters en officieren van justitie werken al geruime tijd met digitale strafdossiers. Advocaten kunnen dat nog niet, terwijl het voor het evenwicht tussen procespartijen belangrijk is dat zij over dezelfde digitale documenten kunnen beschikken als OM en Rechtspraak. Om hierin verandering te brengen, zijn het OM, de Rechtspraak, de NOvA en het ministerie van Veiligheid en Justitie gezamenlijk gestart met het advocatenportaal. Dat moet advocaten een gebruikersvriendelijke én veilige toegang tot strafdossiers bieden.

Vanaf maart hebben advocaten uit Den Haag en Midden-Nederland met het advocatenportaal geëxperimenteerd. De werkwijze is als volgt. In de zogeheten ‘stelbrief’ aan de griffier of de officier van justitie geeft de advocaat aan het strafdossier digitaal te willen ontvangen. De ontvangende partij zet het digitale dossier klaar in het advocatenportaal op rechtspraak.nl. Vervolgens kan de advocaat met zijn advocatenpas en kaartlezer inloggen op het advocatenportaal en het strafdossier naar zijn eigen werkplek downloaden.

De deelnemende advocaten zijn positief over het systeem. Het is eenvoudig in het gebruik en de digitale dossiers bieden net als de papieren versie de mogelijkheid tot markeren het plaatsen van bladwijzers. Een verbeterpunt is nog de snelheid waarmee dossiers gedownload kunnen worden.

Op 8 september is de landelijke introductie van het advocatenportaal gestart. Uiterlijk 1 januari 2015 kunnen advocaten door het hele land het advocatenportaal gebruiken om digitale strafdossiers te downloaden. Advocaten die de voorkeur geven aan papieren dossiers, blijven deze zoals gebruikelijk via de post ontvangen.