Minister Van der Steur opent Congres over nieuw Wetboek van Strafvordering

‘Op u allen wordt door ons een groot beroep gedaan bij het opnieuw opzetten van het wetboek en bij het doordenken en doorrekenen van de gevolgen in de praktijk van de keuzes van de wetgever. Dat moeten we ook vandaag doen. De wisselwerking tussen wetgeving en praktijk vraagt van ons een voortdurende vertaalslag bij de keuzes die de strafwetgever moet maken.’

congres
Plenaire discussie tijdens het Congres Modernisering Wetboek van Strafvordering. Foto Mariëtte van Soesbergen.

Dit zei minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) in zijn openingstoespraak tegen de deelnemers van het tweede congres ‘Modernisering Wetboek van Strafvordering’ in Amersfoort. Ook presenteerde de bewindsman een korte voorlichtingsfilm over het hoe en waarom van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. De productie is beschikbaar voor een ieder die belangstelling heeft voor het nieuwe wetboek.

Het congres biedt professionals uit de organisaties in de strafrechtketen, advocaten en wetenschappers de gelegenheid mee te denken over de voortgang van de plannen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering. Hun inbreng wordt meegenomen bij de voorbereiding van de wetsvoorstellen die vanaf eind dit jaar formeel in consultatie zullen gaan. Er is bewust gekozen voor een traject waarbij de ervaring en deskundigheid vanuit de rechtspraktijk al in een vroeg stadium wordt ingebracht.

Onlangs stuurde de minister een brief met zijn plannen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering naar de Tweede Kamer. Met deze brief is een eerste, formele stap gezet naar een wetboek dat aansluit bij de moderne, digitale samenleving en toegankelijker is voor rechtspraktijk en burger. Een wetboek dat gemakkelijker in het gebruik is, de kwaliteit van de strafrechtspleging verhoogt en de prestaties van de strafrechtsketen verbetert.

In het Wetboek van Strafvordering staan de regels voor het strafproces, van de opsporing van dader(s) tot en met de tenuitvoerlegging van de straf.