Boek ‘De verdachte in de ketens’ gepresenteerd

Op donderdag 25 april 2019 is het boek ‘De verdachte in de ketens’ van Wim Borst gepresenteerd. Het boek werd op deze dag officieel gelanceerd tijdens de Brede Bestuurdersbijeenkomst. In het boek staat het delen van informatie in ketens en netwerken centraal. Net als het onderscheid tussen keten en netwerk.

Niet alleen ‘iets van de juristen’

In het boek ‘De verdachte in de ketens’ komen meerdere vakgebieden samen: strafrecht, informatiemanagement (keteninformatisering) en gegevensbescherming (privacy). Dat laatste is zeker niet alleen ‘iets van de juristen’, aldus Borst. Het boek is een handreiking aan professionals in ketens, en in het bijzonder de strafrechtketen. Het richt zich op degenen die werken aan de informatievoorziening, zoals bestuurders, (informatie)managers, ICT’ers en beleidmakers. En op alle professionals die in de praktijk werken met de informatievoorziening die hun ten dienste staat. Het helpt hen om meer grip te krijgen op de keteninformatisering waaraan of waarmee zij werken. Daarnaast is het boek interessant voor iedereen die zich bezighoudt met de bestudering van organisaties, ketens en netwerken.

Verplichte kost

Doel van het boek is het versterken van ketendenken, ketenbewustzijn en ketensamenwerking. Op een laagdrempelige manier brengt het theorie en praktijk bij elkaar. ‘Een fantastisch boek: heel toegankelijk en wat mij betreft verplichte kost voor iedereen in de strafrechtketen’, aldus Hugo Hillenaar, Directeur Strafrechtketen.

©Wim Borst

Over de auteur

Wim Borst is beleidsadviseur strafrechtelijk beleid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zijn werk richt zich op de keteninformatisering in het strafrecht.

Eerder schreef hij het boek Jegens en Wegens (2009), een boek over persoonsgebonden informatie in de strafrechtketen.

Masterclass vanuit strafrechtketenacademie

Later in 2019 gaat Wim Borst een masterclass geven, gebaseerd op de inhoud van dit boek. De masterclass wordt georganiseerd onder de vlag van de strafrechtketenacademie. De ketenacademie wordt in de loop van 2019 door de Directie Strafrechtketen opgericht.

Bent u geïnteresseerd en wilt u op de hoogte worden gebracht als er meer duidelijkheid is over deze masterclass? Vul dan uw gegevens in het onderstaande formulier in. Zodra er meer bekend is over de masterclass ontvangt u meer informatie.

Zodra er meer bekend is over de Masterclass ‘De verdachte in de ketens’ sturen wij meer informatie naar dit e-mailadres.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u meer informatie te kunnen sturen over de Masterclass ‘De verdachte in de ketens’. Zodra er meer bekend is over deze masterclass ontvangt u een mail met meer informatie. Daarna worden uw gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, zodat wij u meer informatie kunnen sturen over de Masterclass ‘De verdachte in de ketens’. Zodra er meer bekend is over deze masterclass ontvangt u een mail met meer informatie.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, zodat wij u meer informatie kunnen sturen over de Masterclass ‘De verdachte in de ketens’. Zodra er meer bekend is over deze masterclass ontvangt u een mail met meer informatie. Daarna worden uw gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij u meer informatie hebben gestuurd over de Masterclass ‘De verdachte in de ketens’ worden uw gegevens vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *