Tour van Verbinding: inspiratie tot méér en betere samenwerking

De Tour van Verbinding trekt in juni en oktober in 4 etappes door Nederland. Tijdens deze dagen staat het samen werken aan veiligheid centraal. Wat gaat er goed? Wat kan beter? Kunnen we van elkaar leren? De Tour van Verbinding staat open voor alle professionals in de strafrechtketen.

Tour van Verbinding

De Tour van Verbinding vindt plaats op:

  • woensdag 12 juni 2019 in Zwolle (Regio Oost);
  • woensdag 19 juni 2019 in Eindhoven (Regio Zuid);
  • dinsdag 25 juni 2019 in Den Haag (Regio West);
  • woensdag 9 oktober 2019 in Leeuwarden (Regio Noord).

De Tour van Verbinding wordt georganiseerd door medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de regio. Met elkaar maken zij een programma dat uitdaagt mee te denken en te doen in het samen werken aan veiligheid. Er is de mogelijkheid om te netwerken, dillema’s te delen en ervaringen uit te wisselen. Samen aan de slag met veiligheidsvraagstukken waar meerdere organisaties mee bezig zijn.

Workshops

Tijdens de Tour van Verbinding bieden verschillende ketenpartners een workshop aan. De organisaties die een workshop geven zijn: CJIB, DJI, politie, OM, RvdK, COA, Reclassering, Justid, IND, DT&V, NIFP, Rechtspraak en gemeenten.

Per dag verschilt het aanbod van de workshops. Bekijk alle workshops tijdens de Tour van Verbinding. Bezoekers kunnen (aan het begin van de bijeenkomst) zelf kiezen welke 2 workshops ze tijdens de dag willen volgen.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn tijdens één van de bovenstaande dagen? Meld u dan aan via: TourvanVerbinding@minjenv.nl. Vermeld in de mail de gewenste dag, uw naam en de organisatie waarvoor u werkt. Medewerkers van justitie-organisaties kunnen zich ook aanmelden via JenV Connect.

Programma

Het globale programma ziet er als volgt uit:

  • 09:30: Inloop
  • 10:00: Plenaire opening
  • 10:30: Eerste ronde workshops
  • 12.30: Lunch, markt en netwerken
  • 14:00: Tweede ronde workshops
  • 16:00: Borrel met terugkoppeling van de dag

Vragen

Heeft u vragen over de Tour van Verbinding? Dan kunt u mailen naar: JenVVerandert@minjenv.nl.