Verantwoording over prestaties in de strafrechtketen

De organisaties die actief zijn binnen de strafrechtketen leggen ieder jaar verantwoording af over hun prestaties. De belangrijkste uitkomsten worden aan de Tweede Kamer gemeld. Dat gebeurt in een jaarlijkse brief over de prestaties in de strafrechtketen en de Factsheet Strafrechtketenmonitor.

Factsheet Strafrechtketenmonitor 2018

Op 26 juni 2019 is de Factsheet Strafrechtketenmonitor 2018 gepubliceerd. Deze factsheet geeft een beeld van de ontwikkeling van de zaakstromen in de strafrechtketen in 2018. De gegevens zijn onder andere afkomstig uit de Strafrechtketenmonitor (SKM) en de KPI-monitor Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB).

In de factsheet is voor het eerst het interventiepercentage en het aantal vroegtijdig beƫindigde zaken opgenomen. Daarnaast zijn de doorlooptijden van 7 geprioriteerde zaakstromen weergegeven. De zaakstromen betreffen strafzaken waarvan de maatschappelijke impact of belangen zo groot zijn dat ze extra aandacht op het gebied van doorlooptijden vergen. Het gaat om overtredingen, hoger beroep, ondermijning, zeden, ernstige verkeersmisdrijven (artikel 6 Wegenverkeerswet), jeugd en executie.

Prestaties van de strafrechtketen in 2018

Enkele cijfers uit de Factsheet Strafrechtketenmonitor 2018:

  • Het aantal geregistreerde misdrijven is in 2018 met 6% gedaald.
  • Het aantal geconstateerde overtredingen dat binnen het strafrecht wordt afgedaan is in 2018 vergelijkbaar met 2017.
  • In 2018 was het interventiepercentage 66% bij misdrijven. Dit betekent dat bij tweederde van de verdachten van misdrijfzaken uiteindelijk een interventie binnen of buiten het strafrecht is opgelegd. Bij overtredingen ligt het interventiepercentage op 95%.
  • Bij misdrijven is het aantal sancties dat is opgelegd ten opzichte van 2017 gedaald met 5%. Bij overtredingen is er sprake van een lichte stijging van 2% ten opzichte van 2017.

Lees de Factsheet Strafrechtketenmonitor 2018.

Verbeteren inzicht in de prestaties van de strafrechtketen

Om de prestaties van de strafrechtketen te onderhouden en versterken is het van groot belang om een goed inzicht te hebben in de prestaties. Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van het inzicht in de prestaties van de strafrechtketen.