Maatregelen voor effectievere aanpak jeugdcriminaliteit

De criminaliteit onder jongeren neemt nog steeds af. Maar de recidive onder jongeren neemt de laatste jaren toe. Ruim een derde van de veroordeelde jongeren gaat binnen 2 jaar weer de fout in. Dat aantal is te hoog, vindt minister Dekker voor Rechtsbescherming. Het kabinet heeft daarom ingestemd met maatregelen om sneller en effectiever in te grijpen, zodat de kans kleiner wordt dat jongeren in de fout gaan.

De nieuwe aanpak voorziet op een behandeling van jonge delinquenten die is toegespitst op wat de jongere echt nodig heeft. In de Kamerbrief Aanpak jeugdcriminaliteit die op 28 juni 2019 aan de Tweede Kamer is verstuurd, is het volgende uitgewerkt:

  • Meer maatwerk bij vrijheidsbeneming en nazorg.
  • Betere aansluiting bij de ernst van het delict om herhaling te voorkomen.
  • Een snellere reactie op strafbare feiten of overtreding van voorwaarden.
  • Meer interventiemogelijkheden bij specifieke delicten en problematiek.

Maatregelen in werkagenda

De maatregelen hiervoor zijn opgenomen in een werkagenda. Vanuit het Coördinerend Beraad Jeugd wordt verantwoordelijkheid genomen om samen te zorgen voor de uitwerking en afstemming van deze maatregelen.

©Hans Molenaar