Identiteitsvaststelling in de strafrechtsketen

Elke actie in de strafrechtsketen begint met twee vragen: wie is het en wat weten we al van hem? Identiteitsvaststelling staat dus aan het begin van iedere strafrechtelijke actie. Die identiteitsvaststelling leidt ertoe dat gegevens over een persoon worden vastgelegd in digitale bakken van de overheid: de verdachte in de bak.

Hóe dat moet, hebben we geregeld in wetgving en organisatie en processen. Drie vragen zijn van belang:

  • hoe stellen we identiteiten vast,
  • hoe corrigeren we eventuele fouten, en
  • hoe zorgen we dat die gegevens ook weer een keer verdwijnen, oftewel: hoe komt de verdachte uit de bak.
De verdachte in de bak

Op 22 september is een nieuw boek over dit thema gepresenteerd onder de titel De verdachte in de bak, geschreven door JenV-medewerker Wim Borst. Het boek richt zich op iedereen die met het onderwerp te maken heeft, in welke organisatie, vanuit welke discipline of op welk niveau ook. Dus: executieve medewerkers, leidinggevenden, bestuurders, informatie­managers, architecten, ICT’ers, beleidmakers, juristen, adviseurs, consultants, wetgevers, professionals die participeren in programma’s en projecten, project- en programmaleiders.

De boekpresentatie, in de vorm van een keten-talkshow, is te vinden op de website van Justid.

Een week later heeft de auteur een webinar hierover gegeven in het kader van de iTour-JenV 2021. Het webinar is terug te kijken op Youtube.