Brochure 'Op weg naar een ambitie voor de strafrechtketen'

De bestuurders uit de strafrechtketen willen als strafrechtketen hun maatschappelijke opgave helder krijgen, gezamenlijk ambities formuleren en van daaruit prioriteiten stellen die bijdragen aan betere en duurzame samenwerking.