Eenmalige uitgave Spiegels & Vensters

In deze special staan 8 duo-gesprekken van OM’ers die met elkaar van gedachten wisselen over de organisatie en waarden als veiligheid, veerkracht, context, rechtvaardigheid en het centraal stellen van het slachtoffer. Een 9e gesprek vond plaats in de Amsterdamse Kolenkitbuurt waar de voorzitter van het college van procureursgeneraal, Herman Bolhaar, 2 mensen “van buiten” ontmoette in het WOW hotel, dat staat voor Window on the World.