Magazine Straf! 3

Deze editie van Magazine Straf! gaat over de Masterclass Opsporing, het digitaal Ketenslachtofferportaal, het terugdringen van recidive, beslag op illegaal kapitaal en de mening van burgemeester Jan van Zanen over de strafrechtketen.