Magazine Straf! 4

Deze editie van het magazine Straf! gaat over aangifte-app woninginbraak, digitaal werken, Verkeerstoren Rotterdam, digitalisering berichtenverkeer, de positie van slachtoffers en de mening van Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof over het afnemen van DNA bij verdenking van terrorisme.