Informatieblad Wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, juni 2017

Naar verwachting treedt op 1 januari 2020 de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB) in werking. In dit informatieblad is hierover meer informatie te vinden. Dit informatieblad is een uitgave van het ministerie van Justitie en Veiligheid.