Leidende principes Digitalisering strafrechtketen

De wijze waarop de ketenpartijen gaan samenwerken en de digitalisering vormgeven, is uitgewerkt in de Leidende principes Digitalisering Strafrechtketen.