De verdachte in de bak

De verdachte in de bak

Elke actie in de strafrechtsketen begint met twee vragen: wie is het en wat weten we al van hem? Identiteitsvaststelling staat dus aan het begin van iedere strafrechtelijke actie. Die identiteitsvaststelling leidt ertoe dat gegevens over een persoon worden vastgelegd in digitale bakken van de overheid: de verdachte in de bak.

Op 22 september is een nieuw boek over dit thema gepresenteerd onder de titel De verdachte in de bak, geschreven door JenV-medewerker Wim Borst. Het boek richt zich op iedereen die met het onderwerp te maken heeft, in welke organisatie, vanuit welke discipline of op welk niveau ook. Dus: executieve medewerkers, leidinggevenden, bestuurders, informatie­managers, architecten, ICT’ers, beleidmakers, juristen, adviseurs, consultants, wetgevers, professionals die participeren in programma’s en projecten, project- en programmaleiders.