Video Samenwerking in de strafrechtketen

De organisaties in de strafrechtketen werken niet alleen, ze hebben elkaar nodig. Ze werken steeds beter en efficiënter samen. Werkprocessen worden afgestemd en gedigitaliseerd.

Video Samenwerking in de strafrechtketen

Slachtoffers en verdachten hebben recht op een zorgvuldige, tijdige en passende afhandeling van strafzaken.

Dit is de gezamenlijke opdracht aan de organisaties in de strafrechtketen waaronder de politie, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de reclassering, Slachtofferhulp, het AICE, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de advocatuur.

Dit kunnen deze organisaties niet alleen, ze hebben elkaar nodig.

Daarin werken ze steeds beter en efficiënter samen.

Werkprocessen worden afgestemd en gedigitaliseerd.

Hoe ziet dat er de komende jaren uit?

In een woede-uitbarsting gooit Jeffrey een bierflesje door het raam van een café. Agenten houden hem aan. Via een smartphone controleren ze de identiteit van Jeffrey

en sturen de gegevens door naar het politiebureau.

Een paar straten verderop wordt Robert op heterdaad betrapt als hij een winkelinbraak pleegt.

Politieagenten grijpen direct in en houden hem aan.

Ook Roberts gegevens worden gecheckt met de smartphone en naar het politiebureau gestuurd.

MEOS, 'Mobiel Effectiever Op Straat'.

De agent op straat kan met z'n smartphone documenten en kentekens scannen.

Bij het scannen worden de politieregisters bevraagd.

Mocht de persoon vuurwapengevaarlijk zijn, dan zal het toestel gaan trillen.

MEOS is zo gebouwd dat een proces-verbaal makkelijk, correct en digitaal wordt opgemaakt.

Zo kan het in één keer goed de keten in. Jeffrey wordt in de gelegenheid gesteld om contact op te nemen met een advocaat.

Tijdens het verhoor bekent Jeffrey en geeft hij aan spijt te hebben.

Na Jeffrey's aanhouding neemt Slachtofferhulp contact op met het slachtoffer.

De café-eigenaar reageert gelaten, het is niet de eerste keer dat er in z'n zaak iets vernield is.

Hij wil de schade graag vergoed zien. Jeffrey's zaak wordt behandeld aan de ZSM-tafel.

Aan de ZSM-tafel buigen politie en OM zich samen met ketenpartners reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de

Raad voor de Kinderbescherming over een zaak.

Verdachten krijgen snel te horen welke interventie of vervolgstap de officier van justitie kiest.

De schade en wensen van het slachtoffer worden daarin direct meegewogen. In het ZSM-proces worden zaken dus samen met de ketenpartners

op een snelle en samenlevingsgerichte manier afgedaan.

Daarbij krijgt de verdachte een passende reactie en wordt recht gedaan aan de positie van het slachtoffer en de omgeving merkt snel

dat daders worden gecorrigeerd.

Omdat Jeffrey spijt heeft betuigd en nooit eerder in aanraking is geweest met justitie besluit de officier dat Jeffrey de schade betaalt

en z'n excuses aanbiedt aan de café-eigenaar.

De zaak wordt dezelfde avond nog afgedaan.

Ook de zaak van Robert, de verdachte van de winkelinbraak, wordt behandeld aan de ZSM-tafel.

Van de ZSM-partners krijgt de officier van justitie te horen dat Robert al een taakstraf heeft gehad

voor een vergelijkbaar delict en een drugsverslaving heeft.

De officier besluit daarop Robert te dagvaarden, maar hem niet vast te houden.

De ZSM-tafel regelt dat Roberts zaak op zitting komt.

De Verkeerstoren++ levert hiervoor het rooster.

Verkeerstoren++ is een logistiek centrum van het OM en de rechtbank waarin men strafzaken op zitting plant en het

zittingsrooster maakt voor de betreffende regio.

Dat zorgt ervoor dat zaken niet onnodig worden aangehouden...

en de administratieve lasten worden beperkt.

Dat geeft de officier van justitie en de rechter meer tijd om aan de zaak te werken...

en dat komt de kwaliteit van de zaak ten goede.

Robert moet voor de rechter verschijnen.

Omdat hij al eerder een taakstraf heeft gehad, krijgt hij nu een gevangenisstraf.

Hij besluit, in overleg met z'n advocaat, z'n straf te accepteren en gaat niet in hoger beroep.

Het OM stuurt het vonnis digitaal...

naar 't Administratie- en Informatie Centrum voor de Executieketen, ook wel het AICE genoemd.

Het AICE is het Administratie- en Informatie Centrum...

van en voor de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen.

Het is ondergebracht bij het Centraal Justitieel Incassobureau.

Hier worden gevangenisstraffen, verkeersboetes en andere strafrechtelijke beslissingen...

administratief verwerkt.

Het zorgt voor coördinatie in de uitvoering van die strafrechtelijke beslissingen...

op operationeel ketenniveau.

Het AICE zorgt ervoor dat de ketenorganisaties die informatie krijgen...

die nodig is voor daadwerkelijke tenuitvoerlegging...

en het bewaakt daarvan ook de voortgang.

De Dienst Justitiële Inrichtingen voert vrijheidsstraffen uit.

Het AICE informeert hen dus over de komst van een veroordeelde.

Robert meldt zich bij de gevangenis.

Dit wordt doorgegeven aan het AICE.

Wanneer hij z'n straf bijna heeft uitgezeten...

ontvangt de Dienst Justitiële Inrichtingen een bericht van het AICE...

dat hij binnenkort weer op vrije voeten mag komen.

De reclassering plaatst Robert met behulp van de verslavingszorg in een re-integratietraject...

zodat hij kan werken aan terugkeer in de samenleving.

De ketenpartners hebben elkaar nodig om tot het beste resultaat te komen.

Beter samenwerken binnen de strafrechtketen zorgt voor een efficiënte aanpak.

Strafdossiers gaan digitaal en in één keer goed door de keten.

De doorlooptijden zijn kort, waardoor er snel duidelijkheid is voor de betrokkenen.

Slachtoffers worden bijgestaan en daders ondergaan hun straf daadwerkelijk.

Dit is onze strafrechtketen.

Samen werkt het goed.