Video 'Wat kunt u verwachten bij een zitting?'

Wat gebeurt er vóór en tijdens een zitting? Deze video legt het uit.

Video 'Wat kunt u verwachten bij een zitting?'

Wat kunt u verwachten bij een zitting?

U heeft een conflict met iemand.

Deze persoon heeft een rechtszaak tegen u geopend.

U bent dus gedaagde.

Binnenkort heeft u de zitting. Wat kunt u verwachten?

Voor de zitting krijgt u bericht.

Hierin staat wanneer en waar uw zitting is, en tot wanneer u bewijs mag insturen.

Misschien wilt u straks tijdens de zitting liever niet zelf spreken.

Dan moet u van te voren zeggen wie dat voor u gaat doen.

Een advocaat bijvoorbeeld of iemand anders die u vertrouwt.

Deze persoon heet gemachtigde.

Bij de rechtbank wordt u door iemand de rechtszaal binnen gelaten.
Deze persoon vertelt u ook waar u kunt zitten.

In de rechtzaal zijn verschillende mensen aanwezig.

De rechter, de griffier, u als gedaagde en de eiser.

En eventueel uw advocaat of gemachtigde.

Ook mag u iemand meenemen die de zitting graag wil zien, zoals familieleden of vrienden.

Kinderen onder de 12 jaar mogen niet in de rechtzaal.

De rechter bepaalt of hij getuigen wil horen.
Zo ja, dan gebeurt dat op een ander moment.

U hoeft dus zelf geen getuigen mee te nemen.

Eerst vertelt de rechter kort wat er gaat gebeuren.

De rechter wil de situatie zo goed mogelijk proberen te begrijpen.
Daarom stelt hij aan beide partijen vragen.

Aan het eind van de zitting kan de rechter kijken of beide partijen hun conflict willen oplossen door middel van mediation.

Ook is het mogelijk dat de rechter vraagt of de partijen op dat moment onderling zelf een afspraak willen maken.

Deze afspraak heet een schikking.

Lukt het? Dan vertellen de partijen de gemaakte afspraak aan de rechter.

Lukt het niet? Dan vertelt de rechter wat de volgende stap is.

De rechter kan bijvoorbeeld vragen om nieuwe bewijsstukken.

Of een datum geven waarop u de uitspraak krijgt.