Videoboodschap van Henk Naves over het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering.

Videoboodschap van Henk Naves over het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering.

Als Rechtspraak bereiden we ons voor op een nieuw Wetboek van Strafvordering. Na pakweg honderd jaar komt er een nieuwe versie waarvan ik zou willen zeggen dat die veel meer toegankelijk is. Meer toegankelijk voor professionals, maar ook voor verdachten en slachtoffers in het strafrecht. Een belangrijk accent dat het nieuwe Wetboek van Strafvordering legt, is op de regievoering door de rechter. Meer sturing vanuit de rechter, vanuit de rechter-commissaris, en uiteindelijk zal dat betekenen meer kwaliteit, en ik verwacht ook meer snelheid. Het nieuwe Wetboek van Strafvordering is up-to-date, biedt mogelijkheden tot het inzetten van digitale middelen en ik denk ook dat we daarmee de toekomst tegemoet kunnen. Tenslotte vraagt het ook intensieve samenwerking binnen de strafrechtketen. Niet op basis van sturing, maar op basis van verantwoordelijkheid nemen.