Hier vindt u relevante documenten, zoals kamerstukken, rapporten en andere publicaties. Kunt u een document niet vinden? Bekijk dan ook de
strafrechtketen-documenten op Rijksoverheid.nl.

153 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op de laatste documenten

Kamerbrief over voortgangsrapportage programma KEI

Minister van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-04-2015

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Wanbetalers niet meer de cel in'

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Schouw en Berndsen-Jansen (beiden D66) over het bericht ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-04-2015

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat kantonrechters vinden dat wanbetalers te makkelijk gegijzeld worden

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kooiman en Van Nispen (beiden SP) over het bericht dat ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-04-2015

Rapport 'Recidive na forensische zorg. Een eerste stap in de ontwikkeling van een recidivemonitor voor de sector Forensische Zorg'

Het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-centrum (WODC) beschrijft het onderzoek naar de hoogte van de ...

Rapport | 20-04-2015

Kamerbrief over tbs en forensische zorg

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het terrein van de terbeschikkingstelling ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-04-2015

Rapport '(Te) lang in de tbs? Een onderzoek naar patiënten die meer dan 15 jaar in de tbs-behandeling zijn.'

Het rapport onderzoekt de vraag hoe het komt dat sommige patiënten meer dan 15 jaar in de tbs-behandeling zijn en welke ...

Rapport | 20-04-2015

Beantwoording Kamervragen over brief met mutaties na Najaarsnota 2014 Veiligheid en Justitie

Minister Van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van de Tweede Kamerleden vragen over mutaties van VenJ na de Najaarsnota 2014.

Kamerstuk: Kamervragen | 16-04-2015

Rapport 'Halt cluster Zuid'

Rapport van het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Jeugdzorg naar het Halt Cluster Zuid.

Rapport | 08-04-2015

Kamerbrief over matched care aanpak jeugdige delinquenten

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) schrijft aan de Tweede Kamer over de matched care aanpak voor jeugdige delinquenten bij wie de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-04-2015

Aanbiedingsbrief bij Inspectierapport Halt Cluster Zuid

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) schrijft aan de Tweede Kamer over het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de ...

Kamerstuk | 08-04-2015

Zie ook