De organisaties in de strafrechtketen zien zich al geruime tijd geconfronteerd met een roep uit de samenleving om betere aansluiting en verbeterde prestaties van de organisaties uit de strafrechtketen als geheel. Door diverse nare en disruptieve incidenten in de keten is dit ook echt noodzakelijk geworden. Om samenwerking tussen de ketenorganisaties in deze context vruchten af te laten werpen, wordt een andere manier van werken en denken gevraagd dan samenwerking binnen een organisatie.

Maatschappelijke opgave

De bestuurders willen daarom als strafrechtketen hun maatschappelijke opgave helder krijgen, gezamenlijk ambities formuleren en van daaruit prioriteiten stellen die bijdragen aan betere en duurzame samenwerking.

De professional

Deze duurzame samenwerking gaat pas leven als slachtoffers, verdachten, daders en de inwoners van dit land er echt wat van gaan merken in positieve zin. Vorig jaar hebben de bestuurders met elkaar afgesproken dat de lokale werkpraktijk van de professional centraal staat. De professional moet slimmer, simpeler en goed geënt op de lokale praktijk zijn of haar werk kunnen doen. Om dit te realiseren, is het van belang dat alle ketenpartners deel nemen aan de ontwikkeling van hun ambitie en dat deze uiteindelijk door allen wordt gedragen. Hierbij wordt ook het maatschappelijk veld betrokken. De strafrechtketen acteert immers niet in een vacuüm. Organisaties uit de zorgsector, het lokale bestuur en gemeenten zijn belangrijke partners van de strafrechtketen.

Van ophalen naar doen

Hoe komen de organisaties gezamenlijk tot een maatschappelijke ambitie? De kern van dit proces ligt achtereenvolgend in de begrippen ophalen, samenbrengen, afspreken en doen om de maatschappelijke ambitie daadwerkelijk handen en voeten te geven.