Bestuurlijk Executie Overleg (BEO)

Met de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) verschuift de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van sancties van het Openbaar Minister naar de minister voor Rechtsbescherming. Vanuit die verantwoordelijk vindt er periodiek overleg plaats tussen de minister en de top van de executieketen. Daartoe is het Bestuurlijk Executie Overleg (BEO) ingesteld.

Onderwerpen in het Bestuurlijk Executie Overleg

Op hoofdlijnen komen in het Bestuurlijk Executie Overleg 3 thema’s aan de orde:

 • Implementatie Wet USB en USB-ketendesign;
 • Realiseren van, en sturen op, de afgesproken ketenresultaten;
 • Verbetermaatregelen, zoals de aanpak van onvindbare veroordeelden.

Het Bestuurlijk Executie Overleg komt 4 keer per jaar bijeen.

Samenstelling Bestuurlijk Executie Overleg

Het BEO bestaat uit:

 • Minister voor Rechtsbescherming (voorzitter);
 • Secretaris-Generaal;
 • Wim Saris, Directeur-generaal Straffen en Beschermen;
 • Justus Kox, Hoofd afdeling Ketenregie;
 • Rinus Otte, Lid College van procureurs-generaal;
 • Henk Naves, Voorzitter Raad voor de rechtspraak;
 • Liesbeth Huyzer, Lid Korpsleiding politie;
 • Albert Hazelhoff, Algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Gerard Bakker, Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Johan Bac, Algemeen directeur Reclassering Nederland namens de 3 reclasseringsorganisaties (3RO);
 • Herke Elbers, Algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Ondersteuning:

 • Jacqueline Brand, Directie Sanctietoepassing en Jeugd.

Contact met het Bestuurlijk Executie Overleg

U kunt via mail contact opnemen met het BEO.