Wat is het Bestuurlijk Ketenberaad?

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) is een beraad van de strafrechtketen waarin ketenorganisaties en het departement afspraken maken over de samenwerking en de prestaties van de strafrechtketen. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, Ank Bijleveld-Schouten, draagt dit beraad zorg voor de (politiek-)bestuurlijke voorwaarden voor een duurzame ketensamenwerking. Daarnaast heeft het beraad een adviserende taak richting de Minister.

Welke onderwerpen zijn belegd?

Onderwerpen waar het BKB zich over buigt zijn bijvoorbeeld de brief en rapportage over de voortgang van de verbetering van de prestaties van de strafrechtketen (aan de Tweede Kamer), het initiatief om gezamenlijk met alle ketenpartners de maatschappelijke opgave helder te krijgen en de ambities van de strafrechtketen te formuleren, de financieringsvraagstukken in de keten en de inrichting van de samenwerkingsstructuur. In maart 2016 is het bestuurlijk ketenberaad gestart. Het BKB komt eens in de twee maanden bijeen. Naast de reguliere vergaderingen van het BKB worden enkele malen per jaar informele bijeenkomsten georganiseerd met alle directeuren/bestuurders van de organisaties in de strafrechtketen om bij te praten of op een bepaald onderwerp dieper in te gaan.