Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) is het politiek-bestuurlijke beraad waar ketenorganisaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid afspraken maken over de samenwerking en de prestaties van de strafrechtketen. Daarnaast heeft het beraad een adviserende taak richting de minister.

Onderwerpen in het Bestuurlijk Ketenberaad

Het BKB heeft gezamenlijk 3 opgaven benoemd: doorlooptijden, multiproblematiek en de informatievoorziening in de keten.

Naast deze onderwerpen worden ook andere onderwerpen besproken in het BKB, zoals:

  • de gezamenlijke prestaties van de strafrechtketen;
  • de gezamenlijke (jaarlijkse) doelen;
  • de samenwerking in de strafrechtketen.

Het BKB komt 1 keer per 2 maanden bijeen. Ten minste 2 keer per jaar wordt het BKB versterkt met de Koninklijke Marechaussee, de Nederlandse Orde van Advocaten en het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten. Dit heet het BKB plus. In het BKB plus worden ontwikkelingen rondom de modernisering van het Wetboek van Strafvordering besproken die een vorm van ketenregie op politiek-bestuurlijk niveau nodig hebben.

Brede Bestuurdersbijeenkomst

Daarnaast wordt 2 keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd met alle bestuurders van de partners in de strafrechtketen, de zogenoemde Brede Bestuurdersbijeenkomst. Deze bijeenkomsten staan altijd in het teken van samenwerking in de strafrechtketen rondom bepaalde onderwerpen.

Samenstelling Bestuurlijk Ketenberaad

Het BKB bestaat uit:

Contact met het Bestuurlijk Ketenberaad

U kunt via mail contact opnemen met het BKB.

Landelijk Ketenberaad (LKB)

Naast het Bestuurlijk Ketenberaad is er ook een Landelijk Ketenberaad (LKB). Dit overleg in de strafrechtketen vormt de schakel tussen het BKB, de landelijke organisaties en de regio’s.