Bestuurlijk Ketenberaad (BKB)

Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) is het strategisch beraad waar ketenorganisaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid afspraken maken over de samenwerking en de prestaties van de strafrechtketen. Daarnaast heeft het beraad een adviserende taak richting de minister.

Prioriteiten 2022 - 2027

De strafrechtketen legt de komende jaren prioriteiten bij de implementatie van het gemoderniseerde wetboek van strafvordering, de aanpak van doorlooptijden en de informatievoorziening.

Naast deze onderwerpen worden ook andere onderwerpen besproken in het BKB, zoals:

  • de gezamenlijke prestaties van de strafrechtketen;
  • de gezamenlijke (jaarlijkse) doelen;
  • de samenwerking in de strafrechtketen.

Het BKB komt 10 keer per jaar bijeen. Naast het reguliere BKB komt het BKB ook bijeen in zogenaamde BKB plus samenstellingen:

  • BKB Plus Wetboek: Het BKB wordt tenminste twee keer per jaar versterkt met de KMar, NOVA en platform BOD-en om op bestuurlijk niveau te spreken over de implementatie van het Wetboek van Strafvordering en de pilots rondom de Innovatiewet.  
  • BKB Plus Multiproblematiek: Daarnaast wordt het BKB tenminste twee keer per jaar versterkt met de Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen en Stichting Halt rondom het onderwerp Multiproblematiek. 
  • BKB Plus Actieplan: Het BKB bespreekt tenminste vijf keer per jaar de realisatie van het Actieplan met versterking van de Reclassering en Dienst Justitiële Inrichtingen.  

Brede Bestuurdersbijeenkomst

Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle bestuurders van de partners in de strafrechtketen, de zogenoemde Nationale Ketenbriefing. Deze brede bestuurdersbijeenkomsten staan altijd in het teken van samenwerking in de strafrechtketen rondom bepaalde onderwerpen.

Samenstelling Bestuurlijk Ketenberaad

Het BKB bestaat uit:

Ondersteuning: 

Contact met het Bestuurlijk Ketenberaad

U kunt via mail contact opnemen met het BKB.

Landelijk Ketenberaad (LKB)

Naast het Bestuurlijk Ketenberaad is er ook een Landelijk Ketenberaad (LKB). Dit overleg in de strafrechtketen vormt de schakel tussen het BKB, de landelijke organisaties en de regio’s.