Communicatietafel Strafrechtketen

De Communicatietafel Strafrechtketen houdt zich bezig met de communicatie over de ketensamenwerking. In de Communicatietafel komen communicatie-adviseurs van organisaties binnen de strafrechtketen 1 keer per 2 maanden bijeen.

Rol van de Communicatietafel

De Communicatietafel richt zich op het stroomlijnen, verbeteren en stimuleren van de ketencommunicatie. Primaire doelgroep van de ketencommunicatie zijn de professionals van de ketenorganisaties. Inzet is een professionele, actuele en stimulerende communicatie, van en voor de betrokken organisaties.

Samenstelling van de Communicatietafel

De Communicatietafel bestaat uit:

 • Karina Paardekooper, Directie Strafrechtketen (voorzitter);
 • Femke Zilverschoon, politie;
 • Luçan Boeijen-Boon van Ostade, Openbaar Ministerie Parket-Generaal;
 • Anke Haverslag, IVO Rechtspraak (en mede namens Raad voor de rechtspraak);
 • Anne Hoeksema, Stichting Verslavingsreclassering GGZ (namens de 3 reclasseringsorganisaties);
 • <vacature>, Slachtofferhulp Nederland;
 • Esther van der Zwalm, Dienst Justitiële Instellingen;
 • Karin Kleissen, Justitiële Informatiedienst;
 • Herman Kroes, Directie Strafrechtketen;
 • Shylin Bahrami, liaison directoraat-generaal Straffen en Beschermen en executieketen;
 • Roger van den Sigtenhorst, Directie Strafrechtketen strategisch adviseur OM;
 • <vacature>, Directie Strafrechtketen strategisch adviseur politie.

Naast de leden in dit overleg wordt er ook een bredere groep mensen op de hoogte gehouden van communicatiezaken in de strafrechtketen.

Contact met de Communicatietafel

U kunt via mail contact opnemen met de Communicatietafel. U kunt dit mailadres ook gebruiken als u suggesties heeft voor communicatie binnen de strafrechtketen of nieuws dat met de strafrechtketen gedeeld kan worden.