Het Coördinerend Beraad Executie (CBE) is een bestuurlijk ketenberaad. Dit beraad richt zich op samenwerking en besluitvorming op executiebrede thema’s. En meer specifiek op de implementatie van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB).

Onderwerpen in het Coördinerend Beraad Executie

Op hoofdlijnen komen in het Coördinerend Beraad Executie de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Implementatie Wet USB en USB-ketendesign;
 • Going concern: realiseren van en sturen op de afgesproken ketenresultaten;
 • Beleidsvraagstukken zoals impactanalyses bij nieuwe wetsvoorstellen.

Het Coördinerend Beraad Executie komt maandelijks bijeen.

Samenstelling Coördinerend Beraad Executie

Het CBE bestaat uit:

 • Carsten Herstel, Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ) (voorzitter);
 • Justus Kox, Afdeling Ketenregie van DSJ;
 • Els Tieman, Afdeling Boetes en Detentie van DSJ;
 • Kees Keuzenkamp, Programma USB;
 • Philip Boer, Directoraat-generaal Wetgeving en Juridische zaken;
 • Jan Eland, Openbaar Ministerie;
 • Fred van der Winkel, Zittende Magistratuur;
 • Pieter van Riemsdijk, Raad voor de rechtspraak;
 • Helmoed Wierda, Politie;
 • Albert Hazelhoff, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Annelore Roelofs, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Saskia Capello, Stichting Verslavingsreclassering namens de 3 reclasseringsorganisaties (3RO);
 • Benjamin Jansen, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Caroline Verkerk, Jeugdzorg Nederland;
 • Wijnand Lodder, Justitiële informatiedienst.

Ondersteuning:

 • Katja Schuurmans-van Erkel, DSJ.

Contact met het Coördinerend Beraad Executie

U kunt via mail contact opnemen met het CBE.