Coördinerend Beraad Jeugd (CBJ)

Het Coördinerend Beraad Jeugd (CBJ) richt zich op de versterking van het justitiële jeugddomein. En op een betere samenhang en afstemming op thema’s die het justitiële jeugddomein raken. Zowel binnen de eigen organisaties als in de jeugdketen.

Onderwerpen in het Coördinerend Beraad Jeugd

Op basis van 4 hoofdlijnen zijn specifieke thema’s ingedeeld en geprioriteerd. De hoofdlijnen en thema’s maken ook onderdeel uit van de brede brief aanpak jeugdcriminaliteit. Deze brief wordt in het voorjaar van 2019 naar de Tweede Kamer verstuurd. Mede naar aanleiding hiervan wordt in 2019 een meerjarige werkagenda van het CBJ vastgesteld.

De 4 hoofdlijnen van de meerjarige werkagenda zijn:

 • Een effectief interventiepalet;
 • Vrijheidsbeneming op maat;
 • Jongeren en justitie, liever niet;
 • Keten op orde.

Het CBJ komt 5 tot 6 keer per jaar bijeen.

Samenstelling Coördinerend Beraad Jeugd

Het CBJ bestaat uit:

 • Els Tieman, Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ) (voorzitter);
 • Justus Kox, Afdeling Ketenregie van DSJ;
 • Joost den Oudsten, Afdeling Jeugd van DSJ;
 • Isabeth Mijnarends, Openbaar Ministerie;
 • Ellen van Kalveen, Raad voor de rechtspraak;
 • Anja Schouten, Politie;
 • Theo Lodder, Raad voor de Kinderbescherming;
 • Angelique Koevoets, Dienst Justitiële Inrichtingen – Justitiële Jeugd Inrichtingen;
 • Hans Martin Don, Leger des Heils, namens de 3 reclasseringsorganisaties (3RO);
 • Erik Heijdelberg, Jeugdzorg Nederland;
 • Janet ten Hoope, Halt;
 • Victor Everhardt, Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
 • Astrid Jansen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Ondersteuning:

 • Shylin Bahrami, DSJ.

Contact met het Coördinerend Beraad Jeugd

U kunt via mail contact opnemen met het CBJ.