Dienstverlening

Het doel van Dienstverlening is de communicatie, met slachtoffers, advocaten en verkeersovertreders en de overdracht van gerechtelijke kennisgevingen (betekenen in persoon en/of e-betekening), op digitale wijze te laten verlopen.

Deze digitaliseringsdoelstelling is scherp afgebakend tot slachtoffers, verkeersovertreders en advocaten (ook cassatie), alsmede het digitaal betekenen. De projecten realiseren de dienstverlening voor deze doelgroepen één op één. Aanvullend hierop wordt ook het Injus (portaal) vernieuwd conform de Ketendoelarchitectuur.