Multimedia

Multimedia heeft tot doel het video- en beeldmateriaal, behorende bij een zaak, op eenvoudige wijze en in de context van het strafrechtdossier voor alle ketenpartners en op alle locaties te ontsluiten.

In onze digitale maatschappij is het gebruik van beeldmateriaal gemeengoed. Binnen de strafrechtketen staan we nog aan de basis van het gebruik. Beeldmateriaal biedt aanvullend inzicht in veel strafzaken. Met de digitalisering van de strafrechtketen willen we zorgen dat daarvan gebruik gemaakt kan worden.

Alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor het procesdossier (ondersteunend bewijsmateriaal), is beschikbaar voor alle partijen, waar dan ook, in de strafrechtketen. Voor het realiseren van de digitaliseringsdoelstelling Multimedia zijn drie projecten gepland tijdens de looptijd van het programma. Deze projecten hebben een afhankelijkheid met bijbehorende ketenvoorzieningen. Met de realisatie van deze drie projecten met bijbehorende ketenvoorzieningen, wordt voor Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC) (ca. 80% van het aantal zaken) dit digitaliseringsdoel grotendeels ingevuld in 2022. Voor de overige zaakstromen zoals High Impact Crime (zowel vanuit de Politie als de BODen) en ondermijning (complexe dossiers) is het onzeker of deze doelstelling wordt gehaald.