1. Duurzaam digitaal stelsel

Digitaliseringsdoel 1 van het Programma Digitalisering Strafrechtketen is Duurzaam digitaal stelsel. De samenwerking in de keten moet uiteindelijk niet langer afhankelijk zijn van een programma, eenmalige gelden, maar structureel worden georganiseerd, bemenst en bekostigd. Onder het Digitaliseringsdoel Duurzaam Digitaal Stelsel wordt hieraan invulling gegeven.

Duurzaam digitaal stelsel (DDS)

Het DDS bestaat uit verschillende bouwstenen die vanuit ketenperspectief zorgen voor de gewenste samenhang in de (ICT-)inspanningen van de ketenpartners. In 2018 en 2019 ten behoeve van een duurzaam digitaal stelsel een groot aantal (voor)onderzoeken gedaan. Deze zijn input voor de verdere uitwerking die in 2020 plaats zal vinden. Zodra het Streefbeeld is opgeleverd, zal de vertaling gemaakt worden naar het Werkplan Digitalisering Strafrechtketen.

Resultaten Duurzaam digitaal stelsel zijn o.a.:

  • Vooronderzoeken: informatie rotonde, archivering, visie op doelgroepen, visie op hergebruik ketenvoorziening
  • Leidende principes
  • Streefbeeld

Duurzaam Digitaal stelsel