Informatievoorziening verbeteren

Het verbeteren van de informatievoorziening is een van de prioriteiten van de verbetering van de strafrechtketen. Het streven is een optimale informatievoorziening, waarbij burgers, bedrijven en professionals op tijd, juiste, begrijpelijke, volledige en eenduidige informatie ontvangen. Het digitaliseren van de werkprocessen in de strafrechtketen staat daarbij centraal.

Betere informatievoorziening levert een betere dienstverlening aan de maatschappij op. En het zorgt ervoor dat de professionals in de keten beter hun werk kunnen doen. De strafrechtketen wil daarvoor onder andere kunnen inspelen op de snelle veranderingen die op het gebied van informatietechnologie plaatsvinden en de goede mogelijkheden die dit biedt.

Geld voor impuls verbeteren informatievoorziening

De ketenorganisaties werken al enkele jaren samen om de informatievoorziening te verbeteren. Om deze verbetering te versterken en te versnellen stelt het kabinet € 200 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt verspreid over 2018 tot en met 2022. Het geld wordt besteed aan kleinere, overzichtelijke projecten met doelen die meestal binnen 1 tot 2 jaar te realiseren zijn. Deze kleine projecten moeten een grote impuls geven aan het digitaliseren van de werkprocessen in de keten.

Focus op digitalisering

Het verbeteren van de informatievoorziening gebeurt op 4 manieren:

  • Verstevigen en flexibiliseren van het fundament.
  • Verbeteren van de logistiek en digitaliseren van de strafrechtketen.
  • Flexibiliseren van informatievoorziening in nieuwe samenwerkingsverbanden.
  • Toepassen nieuwe technologieën.

De nadruk ligt vooral op het verbeteren van de logistiek en digitaliseren van de strafrechtketen.
Projecten richten zich daarbij vooral op de thema’s:

  • Papier uit de keten halen, dus het digitaliseren van het proces;
  • Multimedia gebruiken in de strafrechtketen;
  • Betere dienstverlening aan de burger.

Lees meer over het digitaliseren van de strafrechtketen.

Streefbeeld strafrechtketen

Waar de verbetering van de strafrechtketen precies heen gaat, en ook wat dit betekent voor de informatievoorziening, wordt uitgewerkt in het Streefbeeld Strafrechtketen. Dit streefbeeld bestaat uit een lange termijnvisie (10 jaar) en een uitgewerkt bestemmingsplan (5 jaar). Op dit moment zijn we gestart met het visietraject.

Aansturing informatievoorziening strafrechtketen

Het afstemmen en aansturen van de informatievoorziening van de strafrechtketen gebeurt al een aantal jaar via diverse overleggen. De aansturing, de ‘governance’, van de informatievoorziening is eind 2018 geëvalueerd. In 2019 wordt de aansturing van de informatievoorziening aangescherpt.

Prioriteit ook bij doorlooptijden en multiproblematiek

Het verbeteren van de informatievoorziening is 1 van de 3 prioriteiten van de verbetering van de strafrechtketen. De andere prioriteiten zijn het verkorten van doorlooptijden en het aanpakken van multiproblematiek. Deze prioriteiten staan niet los van elkaar, maar haken op elkaar in en versterken elkaar in het bereiken van de ambitie.