Informatievoorziening verbeteren

Het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) heeft tot doel de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen te verbeteren. Dat houdt in: het ontwerpen van, bouwen aan en ondersteunen van de nieuwe ketenwerkprocessen voor politie, Openbaar Ministerie, Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), reclassering en andere ketenpartners. Het resultaat is een informatievoorziening en ondersteuning daarvan, die zorgt dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste verantwoordelijk beschikbaar is. Het programma omvat ook de voorbereiding van de implementatie en bijbehorende veranderaanpak.

Door een effectieve strafrechtpleging bijdragen aan een samenleving waarin rechten, vrijheden en veiligheid worden gewaarborgd, zo luidt de gezamenlijke ambitie van de ketenorganisaties. Het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) heeft daarvoor vier geprioriteerde opgaven benoemd: Doorlooptijden, Multiproblematiek, Informatievoorziening en Modernisering Wetboek van Strafvordering. Het Programma Digitalisering Strafrechtketen geeft invulling aan de opgave Informatievoorziening met behulp van vijf programmadoelen.

Sinds juni 2019 geeft het Programma Digitalisering Strafrechtketen, met Marc de Barse als programmadirecteur, invulling aan de opgave Informatievoorziening, zodat eind 2022 de doelstellingen zijn bereikt en dat de keten is voorbereid op een duurzame digitale samenwerking. De looptijd van het programma is t/m 31 december 2022. De datum van 1 juni 2019 wordt aangehouden als ingangsdatum van de nieuwe governance. De datum van 31 december 2022 wordt aangehouden als einddatum van de Regeerakkoordgelden.