Digitaal werkbezoek minister Grapperhaus 2020

Maandag 9 november is minister Grapperhaus digitaal op bezoek geweest bij het programma Digitalisering Strafrechtketen.

De minister is bijgepraat over de digitalisering in de Strafrechtketen vanuit verschillende ketenpartners en disciplines. Ter aanvulling van dit werkbezoek heeft de minister de Metrokaart Digitalisering Strafrechtketen 2020 ontvangen. De Metrokaart Digitalisering Strafrechtketen visualiseert wat in de (werk)processen gedigitaliseerd wordt en voor wie. Deze Metrokaart brengt alle projecten van het programma Digitalisering Strafrechtketen in beeld om overlap te voorkomen en om oplossingen in de keten te kunnen kopiëren of op te schalen. Daarnaast is er een portfolioproces om er zeker van te zijn dat de beschikbare gelden doelmatig worden besteed. De besluitvormingslijnen staan beschreven in het Handboek Ketenportfoliomanagement, samen met de manier waarop projecten worden beoordeeld en een kennisbank met methodieken om het projectmatig werken te professionaliseren. Alle projectdetails zijn opgenomen in het portfolio dashboard. De voortgang van de projecten wordt vastgelegd in de maandelijkse rapportage en halfjaarlijks wordt er gerapporteerd naar de Tweede Kamer.

Digitaal werkbezoek minister Grapperhaus

Metrokaart Digitalisering Strafrechtketen 2020