Jaarverantwoording 2020 Digitalisering Strafrechtketen

De Jaarverantwoording 2020 is een compliment aan de ketenpartners. Ondanks de forse impact van COVID-19 hebben we ca. 60% van de in totaal 80 voorziene projecten in de periode 2018-2022 afgerond. Vanuit het programma Digitalisering Strafrechtketen zien we veel mooie (deel)resultaten voortkomen uit deze projecten. Download hier de Jaarverantwoording 2020.

Nieuwe Omslag Jaarverantwoording PDSK