Programmaplan Digitalisering Strafrechtketen 2019-2022

Het programma Digitalisering Strafrechtketen is ingesteld om de brede digitale samenwerking in de strafrechtketen vooruit te helpen. Daarbij richt zij zich specifiek op een aantal digitaliseringsdoelen, zoals beschreven in het Programmaplan 2019-2022. Download hier het Programmaplan 2019-2022.

Programmaplan Digitalisering Strafrechtketen