Vertrek Marc de Barse, programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen (PDSK)

Marc de Barse maakt per 1 juni 2021 de overstap naar het Ministerie van Financiën. Hij wordt daar programmadirecteur ‘Informatie Op Orde’. Het programma heeft als doel het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding, als ook het verbeteren van de informatievoorziening van het ministerie van Financiën.

Foto Marc de Barse

Marc is sinds juni 2019 werkzaam geweest als programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen en kijkt met plezier en trots terug op twee zeer dynamische en leerzame jaren binnen de complexe omgeving van de strafrechtketen. Marc bedankt alle betrokkenen voor de fijne samenwerking en de enorme inzet om de digitalisering van de strafrechtketen verder te brengen! Hij draagt het spreekwoordelijke stokje over aan Douwe Leguit. 

Douwe Leguit wordt waarnemend programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen

Foto Douwe Leguit

Per 1 juni 2021 zal Douwe de rol van wnd. programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen op zich nemen. Douwe is sinds september 2019 plaatsvervangend programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen. Hij is dus al ingewerkt, op de hoogte van de actualiteiten en bekend met de werkwijzen en het netwerk. Douwe gaat in de komende maanden samen met het Opdrachtgeversberaad (OGB) bekijken hoe de rol van programmadirecteur Digitalisering Strafrechtketen ingevuld dient te worden in relatie tot de ontwikkeling van het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS).  
Douwe kijkt uit naar een continuering van de fijne samenwerking!